CENOVNIK SMEŠTAJA

01.01.-15.06.2020.

NOĆENJE SA DORUČKOM POLUPANSION
Smeštajna jedinica 1/1 1/2 1/1 1/2
Standard soba 7.650,00 5.060,00 8.250,00 5.670,00
Superior soba 8.300,00 5.390,00 8.800,00 5.900,00
Apartman 8.690,00 6.200,00 9.240,00 6.700,00
Lux soba 9.100,00 7.150,00 9.700,00 7.700,00

*cena smeštaja obuhvata korišćenje sadržaja wellness centra, kao i igraonicu za decu

DOPLATE

– doplata za pomoćni ležaj za odraslu osobu iznosi 2.700 dinara za uslugu noćenja
sa doručkom i 3.200 dinara za uslugu polupansiona
– doplata za decu 7-12 godina iznosi 1.900 dinara za uslugu noćenja sa doručkom I
2.200 dinara za uslugu polupansiona
– deca do 6,99 godina borave gratis
– doplata za ručak za odrasle iznosi 800 dinara, za večeru 700 dinara, za decu
ručak/večera iznosi 400 dinara
– dnevni odmor u Lux sobi od 13:00-18:00h sa korišćenjem wellness centra je 8.000
dinara
– dnevni odmor u standard/superior sobi od 13:00-18:00h sa korišćenjem wellness
centra je 6.000 dinara
– boravišna taksa iznosi 120 dinara, osiguranje 20 dinara dnevno po osobi
– boravišnu taksu i prijavu ne plaćaju deca do 6,99 godina starosti
– Boravišna taksa za decu od 7 do 14,99 iznosi 60 dinara dnevno
– Doplata za apartman sa dečijom sobom:
Deca do 1,99 godina borave gratis
Za decu od 2-6,99 godina doplata je 2.500 po detetu po danu
Za decu od 7-11,99 godina doplata za noćenje sa doručkom je 3.000 po detetu
po danu i 3.300 dinara za uslugu polupansiona

OSTALI USLOVI PRODAJE

-ukoliko smeštajnu jedinicu koristi jedna odrasla osoba i dete do 6,99 godina starosti
koje ne plaća boravak primenjuje se cena 1/1 sobe/apartmana
– a-la-carte ručak se služi u restoranu hotela „Slatina“
– cene za grupe se posebno ugovaraju
– zadržavamo pravo promene objavljenih cena i ostalih uslova prodaje
– dečiji termin u wellness centru je u periodu 10-15h, osim ponedeljkom kada je termin 11-15h, a deca do 14 godina mogu koristiti isključivo bazen sa slanom vodom i slanu sobu

USLOVI PLAĆANJA

– gotovinski, virmanski, kreditnim karticama i čekovima građana
– uplatom avansa od 30% od rezervisane usluge gost potvrđuje rezervaciju. U slučaju
neuplaćivanja iznosa, hotel zadržava pravo da rezervaciju otkaže
– otkazni rok rezervacije je do 5 dana pre rezervisanog termina. U slučaju nepojavljivanja gosta ili otkaza kraćeg od 5 dana hotel zadržava pravo da uplaćeni avans ne refundira.
– Skraćenje boravka gostiju se naplaćuje u visini od 30% od nerealizovanog dela
usluge
– Nejavljanje gosta ili skraćenje boravka bez nadoknade se odobrava u
sluačajevima iznenadne bolesti gosta, smrtnog slučaja člana porodice, elementarnih
nepogoda i vanrednog stanja.

Redovan cenovnik (pdf)